Setu Prakashani

12A, Shankar Ghosh Lane,
Kolkata – 700 006
Ph: +91 033 22190704
Mobile: +91 9433074548
Email: setuprakashani@gmail.com

contactus@setuprakashani.com

College Street Out Let

2,Shyamacharan Dey Street.Kolkata-700073
(Beside Coffee House) Mobil:8335044245

 

Delhi Branch Office

A-43,Mahendra Enclave,Gali No.3,
G.T.Karnal Road, P.O.:Azadpur,Delhi-110033